elektrody do elektrostymulacji barku i szyji

Elektrody, które można wykorzystać do stymulacji odcinka szyjnego kręgosłupa i barków.